Voertuigbeheersing

Voertuigbeheersing bestaat uit twaalf oefeningen. Uit deze twaalf moet je er zeven laten zien en vijf ervan moet je afsluiten met een voldoende. Deze oefeningen zijn weer onderverdeeld in vier verschillende clusters namelijk:

  1. Lopen met de motor en gebruik van de standaard.
  2. Diverse rem oefeningen.
  3. Bijzondere verrichtingen met lage snelheid.
  4. Bijzondere verrichtingen met hoge snelheid.

Het examen voertuigbeheersing duurt ongeveer een half uur en hiervoor ga je samen met ons naar Arnhem.

Als het examen Voertuigbeheersing met een voldoende is afgesloten mag je pas deelnemen aan het examen Verkeersdeelneming.